בסעיף דיני נזיקין כלולים נזקים בתחומים שונים: תאונות דרכים, תאונות עבודה, תאונות תלמידים, תאונות בבית, תאונות מדרכה, נשיכת כלב, נזקי גוף מתקיפה, רשלנות רפואית, לשון הרע והוצאת דיבה, מוצרים שנמכרו פגומים ונזקי רכוש. במאמר זה נרחיב בנושא נזקי רכוש בסעיף דיני נזיקין. בבואכם לתבוע פיצוי על נזקי רכוש יש לבדוק כמה דברים: מתי אירע הנזק לרכוש, מה סוג הרכוש הניזוק, ממה ניזוק הרכוש, האם קיים עבור הרכוש הניזוק ביטוח ואם כן האם חברת הביטוח קיבלה הודעה על הנזק, והאם קיימות הוכחות או עדים לנזק. לאחר בירור כל הפרטים האלה ניתן לתבוע פיצוי על סעיף דיני נזיקין בעזרת עורך דין או באופן פרטי.

דיני נזיקין – עקרונות תביעה

הרכוש שלכם ניזוק ואתם רוצים פיצוי. אך במקרים רבים לא ברור לכם מי אחראי לנזק שנגרם ואתם מבולבלים ואינכם יודעים למי לפנות. אז כך נקבעת האחריות לפגיעה ברכוש הקבועה בסעיף דיני נזיקין: דיני נזיקין כלליים מטילים אחריות על גורם הנזק במידה והתקיימו שני תנאים – ראשית, יש להוכיח שנגרם נזק על ידי הבאת מומחה שיקבע שנגרם נזק לרכוש, מומחה יכול להיות שמאי מקרקעין, שמאי רכוש או רואה חשבון. התנאי השני הוא קשר סיבתי בין הפעולה או המחדל לבין גרימת הנזק. חוק דיני נזיקין קובע איסורים וחובות שונים על אדם, במידה והוא נהג בניגוד למחויב בחוק, יהיה עליו להיות חייב בחוב נזיקין כלפי הניזוק.

רכוש דיני נזיקין

הגדרת רשלנות בסעיף דיני נזיקין

החוק בסעיף דיני נזיקין קובע כי אם אדם סביר ונבון עשה מעשה שאינו סביר ונהוג בנסיבות מסוימות, או שלא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות שאדם סביר וכשיר היה נוקט או נוהג בהן באותן הנסיבות, הרי שזו התרשלות. כלומר, האדם התרשל בחובתו על פי חוק דיני נזיקין וגרם נזק לזולתו, ולכן יכול לעמוד מול תביעה על רשלנות זו. על התובע בתביעה מסוג זה מוטלת חובת ההוכחה מחמת הכלל "המוציא מחברו- עליו הראיה". כלומר, עליו לשכנע את בית המשפט שאכן הנתבע התרשל וגרם לנזק לרכושו ומחובתו לפצות את התובע לפי דיני נזיקין. כמדד לקביעת רשלנות קבע החוק את מבחן האדם הסביר, מבחן קשה מאוד להערכה ואומדן.

מבחן האדם הסביר בסעיף דיני נזיקין

מבחן האדם הסביר הינו מבחן לא קל להוכחה הבא להוכיח רשלנות, ולבסס הוכחה מוצקה לתביעה נגד הנתבע, ופיצוי עבור הניזוק ורכושו. על פי מבחן האדם הסביר, נדרש בית המשפט להחליט כיצד היה נוהג האדם הסביר בסטנדרטים המקובלים הממוצעים במקרה מסוג זה, והאם חרג הנתבע מסטנדרטים נהוגים אלה. במידה וחרג ובעטיה של חריגה זו נגרם הנזק, יחויב בפיצוי לטובת הנפגע. בנוסף למבחן האדם הסביר, מציין סעיף דיני נזיקין את מבחן הציפיות. דיני נזיקין בוחנים אם המזיק יכול היה לצפות את הנזק ולמנוע אותו.