פורטל מידע בנושאי משפט ועריכת דין

כל המידע מרוכז במקום אחד!

עורך דין רשלנות רפואית

כדי להבין למה חשוב כל כך להיוועץ בעורך דין לפני תביעה על רשלנות רפואית, עלינו להבין מה המשמעות של תביעה כזו ואיך נבחנת תביעה על רשלנות רפואית בעיני בית המשפט לפני שהיא מתקבלת או נדחית.

צירוף המילים רשלנות רפואית בא בעצם להצביע על מצב שבו אדם שפנה לקבל שירות רפואי, נפגע מהשירות שקיבל, באופן הפיך או בלתי הפיך, באופן פיזי או נפשי. רשלנות היא מילה המעידה על תוצאה לא רצויה שהושגה ללא כוונת זדון, אבל יכולה הייתה להימנע אילו היה המתרשל נוהג בהתאם לאיך שאמור היה לנהוג, או בהתאם לאיך שמצופה ממנו לנהוג במסגרת הסיטואציה, במסגרת תפקידו.

המינוח המשפטי לוקח גם לוקח בחשבון את העובדה שגם נותני שירות רפואי הם בני אדם, ובהיותם בני אדם, הם נתונים למצבים שבהם הם יכולים לשגות שגיאות אנושיות בתום לב. אלא, שדווקא בשל תפקידם המהותי, העוסק בחיי אדם, מרחב השגיאות ה"מותרות" להם במסגרת האנושית, היא מוגבלת, והציפייה מהם לשיקול דעת, גבוהה יותר מזו המצופה מהאדם הסביר, שעיסוקו אינו משפיע על חיי אדם.

עורך דין

 

תחומי האחריות שבהם נפוצות תביעות על רשלנות רפואית הם:

√ קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת עבודה

√ רשלנות רפואית במהלך הריון ולידה ולאחריהם, בין השאר בטיפול בפגים

√ רשלנות רפואית באבחון כושל או אי אבחון של מחלה שלאבחונה משמעות מצילת חיים

√ רשלנות רפואית בכל מצב של אי סודיות רפואית, שכל גורם רפואי מחויב בה אלא אם כן הורה המטופל אחרת

√ רשלנות רפואית במסירת מידע מדויק הנוגע במישרין או בעקיפין למצבו הבריאותי של המטופל

√ רשלנות רפואית בביצוע ניתוח או באי ביצוע ניתוח חיוני

√ רשלנות רפואית בביצוע בדיקות שהם בבחינת מצילות חיים

הרשימה עוד ארוכה ומגוונת, וכוללת כמעט כל צורה וצבע של רשלנות רפואית. השאלה איך תיבחן תביעה על רשלנות רפואית בהגיעה לבית המשפט, קשורה בארבעת התנאים הקבועים בחוק בהם עליה לעמוד כדי להיחשב לכזו: התנאי הראשון קשור בהוכחת נזק שהוסב בעקבות הטיפול הרפואי; התנאי השני הוא הפרת חובת הזהירות של הגורם הרפואי; התנאי השלישי הוא הפרת החובה לספק טיפול רפואי מתאים; ואילו התנאי האחרון והמשמעותי מכולם הוא התנאי לקיומו של קשר לכאורה בין הנזק בפועל לבין הטיפול.

קיומן של ארבעת התנאים האלה יביאו את בית המשפט לאשר קיומו של דיון משפטי, שבסופו קרוב לוודאי ייפסקו פיצויים לטובת המטופל.