כשעובד רוצה להבטיח את זכויותיו מול המעביד, רצוי שייוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום של דיני עבודה, זאת משום שתחום זה כולל הרבה חוקים, תקדימים, צווי הרחבה ועוד, ומומלץ להיות בקיא בתחום זה בכדי לשמור על הזכויות. בין היתר, כוללים דיני עבודה חוקי מגן שקובעים זכויות מחייבות שכדאי שכל עובד יכיר על מנת לשמור על זכויותיו הבסיסיות מול המעביד. בין חוקים אלו אפשר למצוא את חוק הגנת השכר, חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה, שכר מינימום ועוד.

דיני עבודה – חוקים בסיסיים

חוק שעות עבודה ומנוחה הינו אחד החוקים הבסיסיים בתחום דיני עבודה. לפי חוק זה, אין לחרוג ממכסה של 8 שעות עבודה במהלך היום או 7 שעות עבודה אם זה בשעות הלילה או בערב חג. בנוסף, קובע החוק שחייבים לשמור על כך שיהיה יום מנוחה בשבוע, וימי חופשה בחגים ובמועדים. במגזרים בהם חוק זה אינו חל בגלל שעובדים במשמרות שונות, למשל במשטרה ובשירות בתי הסוהר, החוק קובע גמול על שעות נוספות. חוק הגנת השכר בתחום דיני עבודה קובע את זכויות העובד בקבלת שכר, בקבלת פיצוי פיטורין, הפרשות לקופות גמל, כשכל אלו צריכים להיות במועדים קבועים. לפי חוק זה של דיני עבודה אין לשלם משכורת יאוחר מהעשירי לחודש. עיכוב התשלום ייחשב להלנת שכר ובעקבות פעולה כזו יש לשלם לעובד פיצויים. לחוק זה סעיפים נוספים כמו ניכויים מותרים, תחליפי שכר ועוד. חוק החופשה השנתית קובע שלכל עובד זכות לחופשה שעל ימים אלו מגיע לו לקבל שכר. לפי חוק זה במסגרת דיני עבודה, לא ניתן לפדות חופשה שנתית בכסף, ומשך החופשה עולה באופן הדרגתי עם עליית הוותק של העובד בחברה. חוק שכר מינימום קובע רף מינימאלי של שכר על מנת להבטיח תנאים מינימאליים לעובדים. חוק זה גם מגדיר כיצד לחשב שכר זה בהתאם לתוספת היוקר, על מנת למנוע מצב בו האינפלציה תגרום לשחיקת השכר. חוק זה של דיני עבודה קובע גם מה מגיע לעובד במקרה שהמעביד לא עמד בתנאים המוגדרים.

דיני עבודה – חוקים נוספים שחשוב להכיר

במסגרת התחום של דיני עבודה ישנם חוקים נוספים ובחלקם צריך ממש להבין על מנת לפעול על פיהם ולדאוג לזכויות העובד. בין החוקים אפשר למצוא את חוק עבודת נשים שמונע אפליית נשים במקום העבודה. חוק נוסף הוא חוק דמי מחלה, שמעגן את זכויות העובד לקבל תשלום בזמן מחלה. חוק הסכמים קיבוציים נועד להסדיר יחסי עבודה קולקטיביים בין מעביד לארגון עובדים או בין ארגון מעבידים לארגון עובדים. חוק נוסף במסגרת דיני עבודה הינו חוק יישוב סכסוכי עבודה. בגלל ריבוי החוקים כדאי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום של דיני עבודה בכדי לוודא שאתם מקבלים את כל הזכויות שלכם. ישנם חוקים שמוכרים יותר לכלל ושתוכלו לקרוא עליהם וללמוד בכוחות עצמכם, אך זהו לא תחום שכדאי לקחת בו סיכונים. פעמים רבות מעסיקים מחזיקים עורכי דין החזקים בתחום של דיני עבודה ואם אתם תגיעו לא מוכנים, יכול להיות שתפסידו מכך, או שתקבלו רק חלק מזערי מהזכויות שלכם. בכדי להבטיח שתוציאו את המקסימום שמגיע לכם, כדאי לכם להגיע בלוית עורך דין או לפחות לקבל ייעוץ מקצועי שיכין אתכם היטב.